Welkom op de website van Schopla

ParkeerPerikelen
 

Straten en wijken moeten bereikbaar zijn voor politie, brandweer, ambulance en andere grote voertuigen.

Helaas komt het nog veel te vaak voor dat bijvoorbeeld een vuilnisophaalwagen van de
RD4 rechtsomkeert moet maken omdat een te kort op de bocht geparkeerd voertuig de doorgang belemmert. Je moet er toch niet aan denken dat dit ook een brandweervoertuig had kunnen zijn.

Parkeer dus op een daarvoor bestemde plek en wel zodanig dat de bovengenoemde hulpdiensten geen hinder van uw voertuig ondervinden.

Krijgt u bezoek vraag hen dan of zij hun voertuig zodanig geparkeerd hebben dat de hulpdiensten hierdoor niet belemmerd worden.
Rekening houden met elkaar

Gewoon doen !!Invulling sportvelden randweg

Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden heeft enige tijd geleden een oproep gedaan om mee te denken over een nieuwe invulling van de voetbalvelden. Dit heeft geresulteerd in 43 leuke ideeën. 
Wilt U weten wat nu de plannen zijn?   klik dan op de onderstaande knop.

 


Er komt een verwilderd bos waarin allerlei soorten bomen door elkaar groeien om zo een leefgebied voor vogels, bijen en andere dieren te creëren. Ook is er een idee voor een zogenaamd levensloopbos Mensen kunnen hier straks ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis in hun leven, zoals een huwelijk, geboorte of sterfgeval een boom adopteren. Zo wordt dit een bos van iedereen, waar je regelmatig naartoe gaat om iets te gedenken.


Scouting De Stutters zou het terrein tenslotte willen gebruiken voor spelactiviteiten. Ook zou hier ruimte voor evenementen kunnen zijn. Dick Dokter: “Maria-Gewanden is erg volgebouwd. Bij de aanleg van het nieuwe activiteitenterrein plaatsen we daarom meteen sanitaire voorzieningen, zodat de scholen en verenigingen uit de wijk hier straks activiteiten kunnen organiseren.” Kortom: de wijk krijgt een levensloopbos, een verwilderd bos en een activiteitenterrein.


En nu?
De werkgroep heeft de plannen inclusief een investeringsplan voor de komende 20 jaar uitgewerkt. Nu is er dus alleen nog geld nodig! De werkgroep rekent op 2,5 ton: “De subsidieaanvragen zijn de deur uit. Maar daar laten we het niet bij. Verschillende leden van de werkgroep hebben een cursus fondsenwerving gevolgd om ook andere geldbronnen aan te spreken. Zo vergroten we de kans om onze mooie wensen voor de wijk werkelijkheid te laten worden.”


Op de foto de werkgroep van links naar rechts: Jo Hermanns, Harrie Hendriks, Lars Spaetgens, Jolanda Ermers-Offerbeek, Jacqueline Salassa-Trip, Sandra Spaetgens, Ralph Spaetgens, Dick Dokter. Niet op de foto: Piet Extra en Dennis Dokter.

Schopla 2016

.