Welkom op de website van Schopla

ParkeerPerikelen
 

Straten en wijken moeten bereikbaar zijn voor politie, brandweer, ambulance en andere grote voertuigen.

Helaas komt het nog veel te vaak voor dat bijvoorbeeld een vuilnisophaalwagen van de
RD4 rechtsomkeert moet maken omdat een kort op de bocht geparkeerd voertuig de doorgang belemmert. De grijze opel in de foto hiernaast staat welliswaar 5 meter uit de as van de bocht geparkeerd, helaas is dit te weinig om de vrachtauto doorgang te kunnen verlenen. De mensen die hier parkeren realiseren zich niet dat zij de doorgang voor grotere voertuigen blokkeren. Je moet er toch niet aan denken dat dit ook een brandweervoertuig had kunnen zijn.

Parkeer dus op een daarvoor bestemde plek en wel zodanig dat de bovengenoemde hulpdiensten geen hinder van uw voertuig ondervinden.

Krijgt u bezoek vraag hen dan of zij hun voertuig zodanig geparkeerd hebben dat de hulpdiensten hierdoor niet belemmerd worden.
Parkeer situatieRekening houden met elkaar

Gewoon doen !!


Schopla 2016